Nyhedsbrevet Danske Medier | Radioerne - juni 2014: RadioDays | Branchefagligt Forum | KODA | Sendesamvirke | Udbudsvilkår Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 

Nyt fra redaktionen

Dette er første udgave af Nyhedsbrevet for Radio.

Danske Medier vil fremover udsende et nyhedsbreve målrettet ansatte ved radiostationer og i mediehuse med radio. Nyhedsbrevet skal ses som et supplement til den løbende strøm af nyheder og informationer, der i forvejen er om alle medier bl.a. gennem det ugentlige nyhedsbrev fra Danske Medier.

Nyhedsbrevet giver mulighed for at fokusere på radiobranchen og de særlige vilkår og udfordringer, som gælder i denne branche - det mest regulerede medieområde af alle.

Der vil være nyheder af relevans for radio, nyheder fra radioerne selv, f.eks. udnævnelser og nye initiativer, og omtale af arrangementer af interesse for folk, der arbejder med radio.

Månedsbrevet vil også rumme nyheder fra Fagudvalget for Radioer under Danske Medier. Udvalget består af Lars Jespersen, Nordjyske, (formand), Anders Brønholt, Radio Sydhavsøerne, Lars Christiansen, Berlingske Media, Kent Kordt, Klubben, Martin Larsen, Radio Diablo, Ole Søndergaard, Radio ABC-gruppen. Sekretær er direktør Marianne Bugge Zederkof.

Nyheder og ideer til artikler bedes sendt til radioerne@danskemedier.dk

Hvis du har kolleger, som ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du blot videresende emailen. Nye modtagere tilmelder sig ved brug af "Tilmeldingsknappen" øverst.
 

Nyheder

Kulturministeriet har nedsat branchefaglige forum
Forum skal gennemføre kampagne om overgang til DAB+ og digital radio

Der skal fremover være 13 sendesamvirker

Danske Medier forhandler med KODA om ny rammeaftale
Nuværende aftale udløber ved årsskiftet
 

Nyt fra & om Radioerne

Fynske Medier skal sælge reklamer for fem fynske lokalradioer
 

Nyt fra Danske Medier

Danske Medier bekymret for udbudsvilkår
Programtilladelser på DAB blok 3 udbydes sidst på året

Danske Medier ønsker ekstra sendemuligheder i de større byer
Frygt for frekvensmangel omkring de større byer

Nu åbner tilmelding til RADIODAYS 2014 i DR-Byen
RADIODAYS 2014 holdes 13. september 2014

Nye kategorier – bl.a. årets vejrudsigt og årets trafikmelding
 

Kurser & konferencer

RADIODAYS
RADIODAYS 2014 holdes 13. september 2014